1841. november — december

Orlai Petrics Somával költözött egy tágas szobába, amit azonban atélen ott kellett hagyniuk.

"A "ferenciek zárdájának átellenében volt tágas szobájukat azonban az 1841-42-es kemény télben nem lehetett fűteni, ezért egy német szabómester kicsiny, de jól fűthető szobájába költöztek át, a kollégium tőszomszédságába. (Meg is rótták érte, mert nem jelentette a címváltozást és szálláspénz-adósságot hagyott maga után.)"

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

Tarczy professzor abban is segítette Petőfit, hogy tlaált neki kiegészítő munkát.

"Tarczynak komája volt Horváth István ügyvéd, akihez a szépen író diákot írnoknak ajánlotta, ezért szintén kapott díjazást."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 71-72. old.

Ebben az időben egyszer Egressy Gábor Pápán vendégszerepelt. Az ő játéka adott inspirációt Petőfinek a KÉpzőköri szavalásához.

"Az ötletet a Pápán játszó színtársulatnál vendégszereplő Egressy Gábor, Petőfi színészeszménye adta, aki június 15-én August Kotzebue Legjobb az egyenes út című vígjátékában Krumm Illés szerepét tette tótos dialektussal mulatságosabbá."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 76. old.

Petőfi világos lila frakkjáról Jókai Mór életrajzában olvastam.

"Jókai tehát azzal fejezte ki háláját, hogy lefestette barátját olaj-miniatűrben, violaszín sárga gombos frakkban."

wikipedia

A fenti történet 1843-ban történt, de úgy gondoltam, hogy a frakkot megszerezhette korábban, akár Pápán is.

Akkori Heine-fordításairól ennyit ír Kerényi:

"Beszédes adalék, hogy két verse és Heine-fordítása másra rendelt matematika-tankönyvében maradt ránk."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

A regényben idézett fordítás:

IFJU A PATAKNÁL

Németből Schiller után

Forrás mellett űlt a gyermek,

Koszorúkat kötözött,

S látta őket elragadtan

Tűnni a habtánc között.

Éltem így röpűl, miként a

Forrás, fáradatlanúl,

S mint a koszorúk, sietve

Ifjuságom elvirúl.

Ne kérdjetek, mért busongok

Éltem rózsaidején;

Minden örvend és reményel

A tavasznak jövetén.

Ámde az uj természetnek

Ébredő hangezrede

Kebelemnek rejtekében

Csak nehéz bút kelthete.

Nem vidítnak a vigalmak,

Melyeket nyujt szép tavasz;

Egy köt engem csak: közel van,

S mégis messze tőlem az.

A kedvelt árnykép elébe

Vágyva nyujtom karomat,

Haj! nem érem el s ez érzet

Csillapítatlan marad.

Jőj le, jőj, o szép leányka,

Hagyd kevély lakod falát,

Majd virágit a tavasznak

Kebeledbe hintem át.

Ime, dal zeng a berekben,

S tiszta zajjal jár az ér;

Egy boldog szerelmü szívpár

Kis kunyhóban is megfér.

Pápa, 1842. február

A Képzőkörben történteket hosszan tárgyalja Kerényi, például kitér a versíró versenyre is.

"Az év nagy eseménye a Képzőtársaságban a szépirodalmi pályázat volt ... A lírai kategóriában a Vándordalokkal és az Ideállal nevezett, a balladák között szintén két művel, a Szín és valóval meg a Lehellel versenyzett."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 75. old.

Én a fejezetben egy másik, szintén Pápán készült verséből idéztem.

DALFORRÁS

Költőnek lenni isteni,

Én is költő leszek!

Varázserővel szívemet

E vágy szállotta meg.


S e vágy nem szűnő lángiban

Mindegyre égtem én;

Ragadtam végre a kobozt

Nagy tűzzel, hevenyén.


S hogy énekem röpűlete

Fellengezőbb legyen,

Telt hordóhoz vevém magam,

Pincének mélyibe.


Míg fejtörés között időm

Itt lassan mendegelt:

A - nem mondhatnám szűk - torok,

S a csap nem vesztegelt.


De bármint törtem fejemet,

S levék borral tele:

Hiában! a csigázott ész

Egy kukkot sem szüle.


Végpontra szállt a türelem!

Még egyszer jót iszom;

S manó vigye, ha éneket

Ugysem zeng kobozom.


S a csapnak estem nagy mohón,

Gondolva ezeket,

De ó hallatlan bosszu! a

Csap már nem csepegett.

Zajló kebellel álltam ott,

Bennem harag gyuladt,

És megragadtam s vágtam a

Hordóhoz lantomat.


Felhangzott a kiürűlt

Hordónak kebele...

S o üdv, o kéj! a fejtörő

Titok kulcsot lele.


Bélőlem - végre rájövék -

Költő miként leszen:

Im, telve hallgatott s konog

A hordó üresen.


Éhezni kell, éhezni hát,

Ki költő lenni vágy,

Éheztem én is... s folyt a dal

S enyém a mirtuszág.

Pápa, 1842. április

Demjén kritikái mélyen érinthették Petőfit.

"Az első ülésen Petrovics Sándor három versét kapta bírálatra Demjén, és a II. ülésen, november 10-én már el is hangzott véleménye. Sajnos, a háromból két vers — nem véletlenül az élesebbenkritizáltak — szövege elveszett."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 74. old.