1839. szeptember — 1840. január

Míg Petőfi unokatestvérei Sopronban folytatták a tanulmányaikat, ő maga beállt katonának.

" ”Alexander Petrovich”-ot — főtörzskönyvi lapja szerint — 1839. szeptember 6-án vették nyilvántartásba Sopronban mint önkéntest, hat évre, miután kézhez kapta a 21 pengőforint ( = 52,5 váltóforint) felpénzt."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 61. old.

"Míg a korábbi dokumentumok elsősorban a zárt harcrendben történő tüzelésre és a döntő bajonettrohamra fektették a fő hangsúlyt – vagyis a katona fejébe a parancsszóra, egyszerre történő töltést, tüzelést sulyko lták az egyes célzott lövés, és az egyéni lőkiképzés rovására – addig a hetvenes évek szabályzatai már túlnyomó többségben az egyéni pontos célzott lövést preferálták, nem a sortüzeket."

"... az 1848-49-es kiképzési szabályzatok mindössze álló testhelyzetből lövették a katonákat 50-250 lépés közti távolságokra."

Németh Balázs: A császári-királyi hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség gyalogsági tűzfegyverei, harcászata és hadművészete 1849-1878 között (PhD értekezés)

A toborzásról:

"Mivel az önkéntesek száma ekkora már jócskán megcsappant a községi bírók először a „bajkeverőktől” és az iszákosoktól igyekeztek megszabadulni, ezután jöttek a legszegényebb zsellérek, majd a nőtlen jobbágyfiúk következtek, de végül, ahogy a hadsereg emberigénye nőtt, már kénytelenek voltak sorsot húzatni a legényekkel. Aki a rövidebb pálcikát húzta mehetett évtizedekig távoli országokba „a császár kenyerét enni”. A nemesek, egyházi személyek és a városi polgárok mentesek voltak a katonai szolgálat alól."

A császári-királyi hadsereg szervezete — Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Petőfinél tényleg volt egy Horatius-kötet a hadseregben.

"Őrszolgálatára könyveket vitt magával; zsebbe való Horatius-kötete ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 62. old.

A regényben leírt jelenet, amikor Petőfi éjszakai olvasása majdnem gyilkosságba torkollik, valós.

" ... szuronyt dobott katonatársa felé, amikor az elfújta a takarodó után gyertyáját, melynek fénye mellett még olvasgatni szeretett."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 62. old.

Egy kedves olvasóm, Csepiga Zoltán, felhívta a figyelmemet egy tévedésemre. Azt írtam: " vasgolyó ölt", pedig  (az olvasói levelet idézem:) "akkoriban ... ólom golyót használtak".