11:31

1912

1912-ban költöztek át Richterék az Üllői útról a Duna-partra, a frissen épült Ferenc József rakpart 26. szám alá. Ez az épület ma is áll, majdnem ugyanolyan külsővel, mint ahogy megépült. A Belgrád rakpart és az Irányi utca sarkán található (mai címe: Belgrád rakpart 26.).

Budapest Főváros Levéltára - fotókHU_BFL_XV_19_c_11_0876Hungaricana Közgyűjteményi Portál
A kép a saját felvételem 2020. szeptember

A Budapesti lakcímjegyzékekben követhető a költözés:

Az 1911-es címjegyzékben még az Üllői úton szerepelnek.

Az 1912-es telefonkönyvben már a Ferenc József rakparton laknak.

Az épület 1911-ben épült, 1912. februárjában lett bejegyezve a telekkönyvbe. Központi fűtés is volt benne.

"1911-ben épült az ötemeletes ház, Schiffer Mór és neje megbízásából. A házat Schwarz Jenő és Horváth Antal tervezte.

A bérház korábbi címe Ferenc József rakpart 26.,  Aldunasor 9. és Hal tér 4. A lakásai különböző méretűek, és központi fűtésük már akkor volt. A földszinten üzletek lettek kialakítva, amelyek az évek során mindig változtak.

A bérház mind három homlokzata más, de díszítésükben, stílusokban hasonlóak. A Belgrád rakpartról nyílik a főbejárata. A ház két sarkán a homlokzat síkja körívben kiugrik, ami az első emelettől a negyedik emeltig fut, majd az ötödiken egy erkély van kialakítva rajta. Egyedül a Molnár utcai homlokzata szimmetrikus, ha a sarokkiugrást nem vesszük figyelembe. Középen lévő négy ablak sávjában is kinyúlik a homlokzat az első emelettől a negyedikig. Középtengelyében az első és a harmadik emeleten loggia található, míg a másodikon és a negyediken a két oldalsó ablak előtt erkély ugrik ki konzolosan. A bérháznak többi oldalára is jellemző, a homlokzat síkjának a változása.

Az épület falán három emléktábla található, az egyik Irányi Dánielről, aki 1848-as szabadságharcban vett részt. Valamint itt található Liszt Ferenc emléktáblája is, amin az szerepel: „Itt állott a Hal tér 4. számú ház, amely 1875-1879 között otthont adott az akkor alakult Zeneakadémiának és első elnökének Liszt Ferencnek.” Az utolsó a ház egyik régi lakójának állít tiszteletet, Ligeti Lajosnak, aki professzor és az Akadémia elnöke volt."

Budapest100.hu

A házon a mai napig nincs Richternek emléktáblája.

Telekkönyvi betét - Budapest Főváros LevéltáraHU BFL - XV.37.c - 19 - 23855Hungaricana Közgyűjteményi Portál

Mit láthattak az ablakukból Richterék? Az akkori városkép a déli túlparton még nagyon másképp nézett ki, mint ma. A Gellért Szálló épülőben volt, a Műegyetem főépülete nemrég készült el, mögötte pedig a Lágymányosi tó terült el.

"Az 1909/10-es tanévet a Műegyetem már Budán, Lágymányoson kezdte meg, ahol a Czigler Győző, Hauszmann Alajos és Pecz Samu tervezte épületekbe költözött."

wikipedia/Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

"A Szent Gellért Szálloda építése 1911-ben kezdődött."

wikipedia/Gellért Szálló

1912-ben tartotta a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület a második gyógyszerészeti kiállítást, ahol Wolf Emil is megjelent a frissen új pénzügyi alapokra helyezett cégével. 

Vegyészeti Lapok, 1912-07-05 / 13. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Vegyészeti Lapok, 1912-01-20 / 2. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A Chinoin nevének legendáját nem én találtam ki, csak időben egy kicsit előrébb hoztam.

"A Chinoin nevet, amelyet az emlékezet szerint Kóbor Tamás író talált ki, és eredetileg egy kinintartalmú gyógyszer nevének szántak, a vállalat 1913. november 21- e óta viseli."

Újpesti Napló, 2010-09-24 / 36. szám, Hungaricana Közgyűjteményi Portál