16:54

1930

Magyarországon a gazdasági válság a mezőgazdaságban kezdődött, emiatt a tönkrement kisbirtokosoktól nem lehetett az adókat beszedni és ezt az államháztartás is hamar megérezte. Ezt követte az építőipar válsága, és ez hozta el a nehéz időket a Winkler vállalatnak. Erről bővebben majd a 17:03-as bejegyzésben írok.

A gyár fejlődésével együtt Richter Gedeon a külföldi hálózatot is megerősítette: lerakatok és képviseletek után leányvállalatok alapításába fogott.

A Richter Vegyészeti Gyár közelében, a kőbányai Óhegyen több jelentős téglagyár is működött abban az időben.

"A főváros és elődvárosai építkezéseinek téglaszükségletét két fő helyen, Óbudán és Kőbányán gyártották. A kőbányai téglakészítés legelső jelölése a XVIII. sz. végén jelenik meg a térképeken. Kezdetben még csak a kőfejtés során kitermelődött agyagot dolgozták fel téglának. A XIX. sz. első felében – az országban az elsők között- megjelennek már a téglagyárak is.  Jelentős kőbányai téglagyártó helyek voltak. ...

Mai ismereteink szerin az Óhegyen 13, a Téglagyári dűlőben 16, az Óhegy alján 6, az Újhegyen kilenc téglaipari kis- és nagyüzem működött."

Kőbányablog