Közös értékeink

A mai polarizált politikai viszonyok között tanulságos visszatekinteni a reformkorra és a szabadságharc idejére. A reformkori követelések alapvetően a mai közös értékeink alapját adják. Az akkor megfogalmazott értékekben politikai oldaltól függetlenül meg kell tudnunk egyezni. 

​A sajtószabadság, a szabad választás és népképviselet, a vallásszabadság, a közteherviselés, a törvény előtti egyenlőség kérdéseiben nincs az a nem szélsőséges felfogású ember, aki ne egyezne meg ma Magyarországon, vagy bármely demokráciában.

Nagyon nem szerencsés, ha egy politikai oldal kisajátít egy-egy értéket a közös alapjainkból, legyen az hazaszeretet, emberi jogok, szabad sajtó vagy bármi más, akár később kialakult, de közös alapot adó érték. 

​Az 1848-as politikai eredmények mindannyiunk mai jólétének alapját adják.