Zsuzsa unokaöccsei

Kossuthné Wéber Karolina fiai közül csak egy, Lajos élte túl a kor gyermekbetegségeit, de unokákban bőven pótolta Karolinát a sors fiúkkal. Összesen tizennyolc fiú unokája született, és többségük megérte a felnőttkort. A regényben csak Breznay Pista sorsát követhetjük nyomon nagy vonalakban gyermekkorától huszonnégy évesen elkövetett öngyilkosságáig. 

 A Zsulavszky fiúkat utoljára akkor látjuk a történetben, amikor még Brüsszel utcáin feltűnést keltenek kihívó, magyaros ruházatukkal. 

     "Nagyon feltűnnek itt sétákon 9 gyermek kíséretében, kik közül a fiúk - entre sous soit dit - kuruc toilettet válaszottak, és trikolor öltönyeikben processiot idéznek elő..."

Jósika Miklós írt erről Brüsszelből 1852. júniusában Fejérváry Miklósnak – Rabati Magda idézi könyvében.

Zsulavszky Emil, László, Kázmér és Zsigmond szüleikkel együtt Amerikában telepedtek le, és sorsuk szorosan összefonódott új hazájuk történelmével. Az otthonról hozott és Kossuth oldalról megöröklött szabadságvágyat az amerikai demokráciában korlátozottan találták meg: nem értették, hogy egy szabad országban hogyan létezhet még rabszolgaság. Így mindannyian részt vettek az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán.

László az 82. néger ezrednek volt a parancsnoka. Ebben az ezredben nem csak színesbőrűek harcoltak, hanem friss bevándorlók is. László bőrszínre való tekintet nélkül egyenrangúnak tartotta a katonáit. Emil László mellett harcolt, az öccse parancsnoksága alatt alhadnagyi rangig vitte. Öccsük, Zsigmond szintén ugyanott szolgált. Alhadnagyi rangban érte a halál, amikor 1863-ban hastífuszt kapott. Kázmér lehetett a fekete bárány a családban, mert 1862-ben egy vasúti pénztár kirablása miatt katonai börtönben ült, majd újra szolgálatra jelentkezett, egy New York-i lovasezredbe került, de közlegénységnél sosem vitte többre.

Ruttkayné Kossuth Lujzának is egyik fia, Albert Béla, az amerikai polgárháborúban szolgált az északiak oldalán, bár nem ugyanabban az ezredben, ahol Zsulavszky unokatestvérei, de harcoltak együtt is.

​Kossuth Lajos gyermekeit akkor hagytuk magukra a regényben, amikor Lujzi kíséretében csatlakozhattak szüleikhez Törökországban. Felnőtt korukra Olaszországban élt már a családjuk, Vilma húguk ott halt meg 18 évesen.

Ferenc apja nyomdokaiba lépett, miután mérnöki pályáját feladta és Magyarországra költözött, politikus lett. 1906-tól majdnem négy éven át kereskedelmi miniszter is volt. 

Lajos Olaszországban maradt egész életében és kitartott a vasúti mérnökség mellett, a politikától mindig messze tartotta magát.