A forrásokról

A Kossuth Zsuzsanna életéről szóló regény nem történelmi dolgozat, én magam nem vagyok történész. Az írás során igyekeztem a lehető legpontosabban visszaadni a kort és mindazokat az életrajzi elemeket, melyekről forrás létezik, és amelyekre rábukkantam. Tudni kell azonban, hogy közvetlenül Kossuth Zsuzsáról a levéltárban sem létezik forrás 1845 előttről, így korai éveiről csak áttételesen lehet ismeretünk. 

​    Kertész Erzsébet 1983-ban megjelent életrajzi művében több olyan, ma már a köztudatba beemelkedett elem van, amelyet nem támaszt alá semmilyen forrás, és olyan is, amelyről egyértelműen tudható, hogy másképp történt.

​    Kossuth Zsuzsa élete utolsó éveiben egy amerikai hölgynek mesélte el élete történetét, aki Zsuzsa halála után pár évvel megírta azt egy rövid könyvben. Ezt a forrást erős kritikával kell kezelni, mivel nem biztos, hogy Zsuzsa mindenre pontosan emlékezett, amikor mesélt, és nem biztos, hogy a szerző pontosan tudta felidézni az elmesélteket több év távlatából.

​    Zsuzsa és családja korai éveiről Kossuth Lajos levelezéséből tudhatunk meg apróságokat, vagy inkább az a beszédes, ahogy bizonyos helyzetekben nem említi Lajos a húgát.

Onnantól követhető jobban Kossuth Zsuzsa életútja, ahogy tevékenyen részt vett politikai eseményekben, és akár Kossuth Lajos említi őt vagy családját leveleiben, vagy a rendőrfőnök feljegyzéseibe kerül be a neve, esetleg rokonok, ismerősök írnak róla naplóikban. A regény írása során számos ilyen forrást használtam fel. A regényben idézőjelbe tett részek mind eredeti forrásokból vett, hű idézetek. A korszak és szereplőim élete szerencsére jól feldolgozott téma, így kiváló történészek munkáira is hagyatkozhattam a források mellett. Rabati Magda 2005-ben megjelent munkájában (Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 1817-1854, Novoprint) nagyszerű alapossággal összegyűjtötte Zsuzsa életének forrásait, akár személyes iratokról legyen szó, akár kortársak rá vonatkozó naplóiról, dokumentumairól. 1944-ben magánkiadásban jelent meg Földes Éva és Szabó Emma monográfiája Kossuth Zsuzsáról. 

​    Ezen a weboldalon több részletet kiemelek Kossuth Zsuzsa életéből, megmutatom, mi a mítosz és mi a valóság belőle, esetleg milyen elemekkel egészítettem ki a hiányzó részeket, és bemutatom a hozzájuk kapcsolódó forrásokat. A regény élvezhetősége és követhetősége miatt nem tudtam mindig ragaszkodni a valós történésekhez, de két elv vezetett. Egyrészt csak olyan elemeken változtattam, melyek az összképet nem befolyásolták, valamint a hiányzó részeket úgy próbáltam kitölteni, hogy Kossuth Zsuzsa is azt mondhatná rá: akár történhetett volna így is.