A szabadságharc kórházai

Regényemben több kórházi helyszínt is leírtam, természetesen nem mind a hetvenkettőt, ahol Zsuzsa vagy megfordult, vagy melyek felállításában, felszerelésében segédkezett. Olyanokat emeltem ki, melyekről találtam forrásokat, és amelyekhez Zsuzsának olyan tevékenységeit kapcsolhattam, melyek az utókor szemével is kiemelkedőek.

​A regényben szereplő helyszíneken mind járt Zsuzsa, és többé-kevésbé a regényben leírt helyzetek fogadták őt ott. Az Eger melletti kolostorban felállított tábori kórház esete is valós, erről Zsuzsa mesélt amerikai barátnőjének: 

(Forrás: books.google.hu)

Ebben a leírásban szerepel az a tette, amit azóta is minden életrajzírója jogosan megemlít: ugyanolyan gondossággal ápoltatta az ellenfél sebesültjeit is, mint a magyar honvédeket. Szintén itt említi meg azt az újítását, melyet a pszichológia tudománya azóta igazolt: az egy helyről valókat, egymát ismerőket egy körletbe helyeztette, mert megfigyelte, hogy azok gyorsabban gyógyulnak és egymást is segítik.

Zsuzsa egy egész levelet szentelt Kossuth Lajosnak a Károly-laktanyában kialakított kórház sorsáról, annyira felháborította az, hogy munkáját semmibe veszik, és az egymásnak ellentmondó utasítások között feleslegesen dolgoznak.

    “Most oly sok a parancsoló, például tényt hozok fel: te rendeletet adtál a Károly-laktanyának kórházzá leendő átalakítása iránt, és az elhagyott, rongált épületet forcirt szorgalommal javíttattam. A Hadügyminisztérium a szekerész-kart odarendelé, s ez elfoglalja a tisztázott termeket. A fennmaradt osztályokban tovább rendelkezem a kórház részére. A Hadügyminisztérium tegnap hivatalosan utasítja a kórház főparancsnokságot, miszerint ma háromszáz egynéhány beteg szállíttatik a Károly-laktanyába, felvételéről illő úton gondoskodjunk. Ma reggel bejön a miniszterelnök maga, és szóval ezt mondja: Egyetlen beteget sem szabad felvenni, mert ez nem lesz kórház. Ehhez nem kell többet szólani, mindenki beláthatja, hogy rend nem lehet.”

(Az Orvosi Hetilap 1985. évi 10. száma hozta le Kossuth Zsuzsa levelét.)