1841. november — december

Orlai Petrics Somával költözött egy tágas szobába, amit azonban atélen ott kellett hagyniuk.

"A "ferenciek zárdájának átellenében volt tágas szobájukat azonban az 1841-42-es kemény télben nem lehetett fűteni, ezért egy német szabómester kicsiny, de jól fűthető szobájába költöztek át, a kollégium tőszomszédságába. (Meg is rótták érte, mert nem jelentette a címváltozást és szálláspénz-adósságot hagyott maga után.)"

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

Tarczy professzor abban is segítette Petőfit, hogy tlaált neki kiegészítő munkát.

"Tarczynak komája volt Horváth István ügyvéd, akihez a szépen író diákot írnoknak ajánlotta, ezért szintén kapott díjazást."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 71-72. old.

Ebben az időben egyszer Egressy Gábor Pápán vendégszerepelt. Az ő játéka adott inspirációt Petőfinek a KÉpzőköri szavalásához.

"Az ötletet a Pápán játszó színtársulatnál vendégszereplő Egressy Gábor, Petőfi színészeszménye adta, aki június 15-én August Kotzebue Legjobb az egyenes út című vígjátékában Krumm Illés szerepét tette tótos dialektussal mulatságosabbá."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 76. old.

Petőfi világos lila frakkjáról Jókai Mór életrajzában olvastam.

"Jókai tehát azzal fejezte ki háláját, hogy lefestette barátját olaj-miniatűrben, violaszín sárga gombos frakkban."

wikipedia

A fenti történet 1843-ban történt, de úgy gondoltam, hogy a frakkot megszerezhette korábban, akár Pápán is.

Akkori Heine-fordításairól ennyit ír Kerényi:

"Beszédes adalék, hogy két verse és Heine-fordítása másra rendelt matematika-tankönyvében maradt ránk."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

A regényben idézett fordítás:

IFJU A PATAKNÁL 

Németből Schiller után 

 

Forrás mellett űlt a gyermek, 

Koszorúkat kötözött, 

S látta őket elragadtan 

Tűnni a habtánc között. 

Éltem így röpűl, miként a 

Forrás, fáradatlanúl, 

S mint a koszorúk, sietve 

Ifjuságom elvirúl. 

 

Ne kérdjetek, mért busongok 

Éltem rózsaidején; 

Minden örvend és reményel 

A tavasznak jövetén. 

Ámde az uj természetnek 

Ébredő hangezrede 

Kebelemnek rejtekében 

Csak nehéz bút kelthete. 

 

Nem vidítnak a vigalmak, 

Melyeket nyujt szép tavasz; 

Egy köt engem csak: közel van, 

S mégis messze tőlem az. 

A kedvelt árnykép elébe 

Vágyva nyujtom karomat, 

Haj! nem érem el s ez érzet 

Csillapítatlan marad. 

 

Jőj le, jőj, o szép leányka, 

Hagyd kevély lakod falát, 

Majd virágit a tavasznak 

Kebeledbe hintem át. 

Ime, dal zeng a berekben, 

S tiszta zajjal jár az ér; 

Egy boldog szerelmü szívpár 

Kis kunyhóban is megfér. 

Pápa, 1842. február

A Képzőkörben történteket hosszan tárgyalja Kerényi, például kitér a versíró versenyre is.

"Az év nagy eseménye a Képzőtársaságban a szépirodalmi pályázat volt ... A lírai kategóriában a Vándordalokkal és az Ideállal nevezett, a balladák között szintén két művel, a Szín és valóval meg a Lehellel versenyzett."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 75. old.

Én a fejezetben egy másik, szintén Pápán készült verséből idéztem.

DALFORRÁS

Költőnek lenni isteni,

Én is költő leszek!

Varázserővel szívemet

E vágy szállotta meg. 


S e vágy nem szűnő lángiban

Mindegyre égtem én;

Ragadtam végre a kobozt

Nagy tűzzel, hevenyén. 


S hogy énekem röpűlete

Fellengezőbb legyen,

Telt hordóhoz vevém magam,

Pincének mélyibe. 


Míg fejtörés között időm

Itt lassan mendegelt:

A - nem mondhatnám szűk - torok,

S a csap nem vesztegelt. 


De bármint törtem fejemet,

S levék borral tele:

Hiában! a csigázott ész

Egy kukkot sem szüle. 


Végpontra szállt a türelem!

Még egyszer jót iszom;

S manó vigye, ha éneket

Ugysem zeng kobozom. 


S a csapnak estem nagy mohón,

Gondolva ezeket,

De ó hallatlan bosszu! a

Csap már nem csepegett.

 

Zajló kebellel álltam ott,

Bennem harag gyuladt,

És megragadtam s vágtam a

Hordóhoz lantomat. 


Felhangzott a kiürűlt

Hordónak kebele...

S o üdv, o kéj! a fejtörő

Titok kulcsot lele. 


Bélőlem - végre rájövék -

Költő miként leszen:

Im, telve hallgatott s konog

A hordó üresen. 


Éhezni kell, éhezni hát,

Ki költő lenni vágy,

Éheztem én is... s folyt a dal

S enyém a mirtuszág. 

Pápa, 1842. április

Demjén kritikái mélyen érinthették Petőfit.

"Az első ülésen Petrovics Sándor három versét kapta bírálatra Demjén, és a II. ülésen, november 10-én már el is hangzott véleménye. Sajnos, a háromból két vers — nem véletlenül az élesebbenkritizáltak — szövege elveszett."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 74. old.