1841. október 

Petőfi az iskolaév kezdete után érkezett meg Pápára.

"1840. október 31-én a pápai református kollégium tanári értekezlete ... a következő döntést hozta: "Petrovics Sándor az I. éves bölcsészek közé kérvén magát felvétetni, azt a határozatot nyerte, hogy a kívánt osztálybai soroztatása csak oly föltétel alatt fog megtörténhetni ha a II. humán iskolabeli tanulmányokból magánvizsgálatot adand, vagy ha már ezeket valahol tanulta, róla bizonyítványt mutatand elő." ... Mindenképpen igaz, hogy a kollégium ezúttal nem szigorúan a szabályok értelmében, hanem megértéssel és emberséggel járt el ügyeiben."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 71. old.

Az épület, ahová Petőfi járt, nem a mai Akadémia épülete, hanem ez a jóval kisebb épület.

Magyar Nemzeti Levéltár

"Mivel a Kollégium legelső épületét, amelynek alapjait a Fő tér melletti Ruszek köz rejti, erre az időre elvesztette, új otthont építettek a Szent László utcában, ez a mai Internátus magja, amelyet többnyire Ókollégium néven ismernek. Az 1841/42-es tanévben e falak között tanult nemzeti kultúránk három kiválósága: Petőfi Sándor költő, Jókai Mór író s Orlai Petrich Soma festőművész."

A Pápai Református Kollégium weboldala

Petőfi szobra ma a pápai Református Akadémia épületével szemben.

A képet én készítettem 2022. áprilisában

Pápán Petőfi korrepetálásból tartotta fenn magát igen szerény körülmények között.

"Petőfi fő jövedelme Pápán az a tíz váltóforint volt, amit havonta Politzer Ignác tanításáért kapott."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 71. old.

Szállásáról a következőket tudjuk:

"A tanév során előbb soproni barátjánál, Lantay Sándornál lakott, majd Petrics Soma megérkezése után vele együtt vett ki szállást."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

Petőfi Pápán optimalizálta a tanulását, tényleg csak abból igyekezett, ami érdekelte őt.

"Czibor Ferencnél latinból közepes, Tarczy Lajosnál vegytanból jó, magyar és német nyelvből kitűnő, Farkasdy Károly segédtanárnál mértanban közepes, görögből elégséges, László János evangélikus lelkésznél vallástanból közepes. Ez a 38 fős évfolyamban a 23. helyhez volt elegendő."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

A Képzőtársaság egyre fonotsabb lett a számára.

"Petőfi pápai létének súlypontja az iskolából áttevődött a Képzőtársaságba.  ... Miközben az iskolai pénzekkel többször is adós maradt, ... a Képzőtársaság félévenkénti 10 pengőkrajcár tagdíját pontosan befizette."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 73. old.

A Képzőtársaságban riválisra akadt.

" ... a diák-titkár Demjén~Dömjén Ferenc volt, aki Petőfinél öt évvel idősebb, és már segédtanári feladatokat is ellátott az alsóbb osztályokban."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 73. old.

Itt jelent meg Petőfi életében Jókai Mór.

"Barátjuk és társuk, aki szabad idejének zömét itt és velük töltötte, Jókai Mór (ekkor még Jókay Móric) volt. "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 72. old.

Jókai alakjának megrajzolásában némileg szabadabb kezet hagytam magamnak, amikor túlzottan beszédes, körülményesen fogalmazó, általában optimista vidám fiatalembernek festettem le. Nekem ő ilyen.

A Tapolca patak forrásához vezető kirándulást én találtam ki. A kirándulások szerves részét képezték a diáktársaságok életének. Az elképzelt kirándulás a kollégium épületétől kb. 7 km fekvő célpont.