1843. április

Az utókorra maradt Petőfi záloglistája, melyet tartozása miatt írtak össze.

"Április 7-én, mielőtt elhagyta volna a várost, kötelezvényt írt alá hét heti kosztadóssága, 22 váltóforint fejében. Zálogban hagyott ingóságainak listája egy magyar vándorszínész vagyonleltára: "... 2 pár fehér-ruhám [váltás fehérnemű], 2 lajbim, 1 trikó, egy pár csizma, egy törülköző, egy aranyos rámájú kis tükör ... " "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 99. old.

Ismét gyalog indul útnak.

"Itineráriuma így alakult: április 10. körül Pest, —> húsvétra (április 16-17.) gyalog Pápára, onnan —> május második felében Győr érintésével ... Pozsonyba. "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 99. old.

A pesti tartózkodásáról kevés forrás akad.

" ... Bajza ... — vélhetőleg április 9-én — találkozott is a Pestre jött költővel."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 101. old.

Pápán a szállásáról biztosat tudunk, azonban a borbélyműhelybeli jelenetet én képzeltem el. "A "selmeci" Domanovszky Endrénél húzta meg magát és kosztolt ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 102. old.

Hosszú vándorlásai alatt nem juthatott alkalma  a külsejével foglalkozni, tehát amikor végre ideiglenesen megállapodott, még ha csak napokra is, gondolnia kellett a kinézetére is.

Találtam egy kiváló leírást egy korabeli borbélyműhelyről és az ott folyó munkáról az Arcanum adatbázisában:

Pápán iskolába nem járhatott, de a Képzőtársaságba bejárt.

"Olvasott és tanult, s mint tiszteleti tag, belátogathatott a képzőtársasági ülésekre. Az évi balladapályázaton azonban — szabály szerint — nem indulhatott, hogy így több lehetőség juthasson a rendes diáktagoknak. Ezúttal Pápán történt áttulajdonítás, alkalmasint a kosztot és kvártélyt hálálta meg így Domanovszkynak, aki az Ida című románccal (jóval Petőfi távozása után) el is nyerte a két arany pályadíjat."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 102. old.