1843. április - június

Az előző fejezetnél láttuk, hogy vándorlásai során végül eljut Pozsonyba:

"Itineráriuma így alakult: április 10. körül Pest, —> húsvétra (április 16-17.) gyalog Pápára, onnan —> május második felében Győr érintésével ... Pozsonyba. "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 99. old.


Pozsonyban régi barátai fogadják be.

" ... Dlhányi Zsigmond és Neumann Károly befogadták szállásukra ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 100. old.

Pozsonyban előbb színtársulatot, majd utána munkát keres.

"Itt már nyüzsögtek a színészek. ... a ... színigazgató, Fekete Gábor ... válogathatott közülük ... Fekete, a sok kezdő színészre hivatkozva, elutasította Petőfit. ... Van olyan emlékezés, amely szerint Pokornynál, a városi, német játéknyelvű színház igazgatójánál is próbálkozott, ő viszont magyaros kiejtése miatt hárította el ... "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 99-100. old.

"... Kolmár József pedig munkát szerzett számára, az országgyűlési tudósítások másolásával."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 100. old.

Pár apróság a forrásokból, melyeket felhasználtam a fejezet megírásakor:

"1843 májusában a kormányzat lehetővé tette, hogy az újságszerkesztők a vitákról is beszámolhassanak ..."

PAJKOSSY GÁBOR: Újabb adatok a reformkori kéziratos országgyűlési tudósítások történetéhez

Lisznyai Kálmánnal Pozsonyban találkozott először Petőfi.


"Két Nógrád megyei követ jurátusaként az 1843.évi országgyűlésre Pozsonyba ment, ott ismerkedett meg Petőfivel, akit aztán az ottani íróknak bemutatott."
wikipedia

A másolásból nem bírta fenntartani magát.

"A fizetség csak az élelemre volt elég, szállásra továbbra sem futotta belőle. Ráadásul a sötét, levegőtlen szobákban végzett, kimerítő írnoki munka egészségét is aláásta. " ... szemem, mellem gyöngül ... " — panaszolta június 1-én, Bajza Józsefnek."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 100. old.

Pozsonyban találkozik Egressyvel, aki segíteni próbál rajta egy szereppel.

"... a júniusban vendégszereplő Egressy maga emelt szót érte és ennek hatására Fekete szerződtetni is hajlandó lett volna, sőt ráosztotta Nagy Ignác sikeres, aktuális politikai vígjátékának, a Tisztújításnak egyik kortes-figuráját — mindez semmivé vált azzal, hogy a június 24-i bemutatón a szervilis igazgató egy főrangú műkedvelővel játszatta el a Petőfinek ígért epizódszerepet."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 101. old.

Az előző fejezetnél már kiderült: a Domanovszkynak átadott költeménye megnyerte a fődíjat a pápai Képzőtársaság évi pályázatán.

" ...alkalmasint a kosztot és kvártélyt hálálta meg így Domanovszkynak, aki az Ida című románccal (jóval Petőfi távozása után) el is nyerte a két arany pályadíjat."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 102. old.