1843. december — 1844. január

Debreceni napjai nehezen indultak és egyre csak romlott a helyzete.

"Debrecenben Petőfi egyetlen barátjára számíthatott, a "soproni" Pákh Albertre, aki akkor végzős jogász volt, és házitanítóskodásból tartotta fenn magát, Schwartz Sámuel ügyvéd házában. Menedéket, ruházatot, élelmet nyújtva elhelyezte Petőfit "özvegy Fogas Józsefné házában  ... "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 113. old.

A vers, melyből idézek a fejezetben:


MATILDHOZ


Mért vagy hozzám olyan idegen?

Mért tekintesz rám oly hidegen?

Hidegen, mint téli napsugár,

Melynek mosolya is faggyal jár. 


Be sokat szeretnék mondani,

S alig merlek megszólítani;

Alig merlek nézni, hej pedig

Elnéznélek világ végeig! 


Emelj föl magadhoz engemet,

Fogadd el neked szánt lelkemet,

Annyibul ha megérdemli tán,

Hogy szeretni képes igazán. 


Oh, szerelmem forró szerelem,

Forróbb, mint a dél nyárközepen;

Ha a nap ily tűzzel sütne ránk,

Rég elégett volna a világ. 

Debrecen, 1843. december

Debreceni napjairól így számol be Petőfi:

"Az 1843–44-iki telet e kövér városban huztam ki éhezve, fázva, betegen egy szegény, de jó öreg asszonynál, az isten áldja meg. Ha ő gondomat nem viselte volna, most e levelet a másvilágról írnám hozzád. Olyan elhagyott kis vándorszinész fiú voltam, kire se isten, se ember nem nézett, nem ügyelt."

Úti levelek Kerényi Frigyeshez III. Debrecen, 1847. május 14.


Kerényi így egészíti ki:

" ... Fogasné, a színház jegyszedőnője maga is segített rajta, ha mással nem, a fizetés elhalasztásával ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 113. old.


" ... a felgyógyuló költő — akár szállásadónője révén is — újra járt oda [t.i. a színházba] ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 115 old.

Pákh Albert nem csak Petőfiről írt paródiát, hanem a debreceni színházi közönségről is.

"A debreceni színház ... és közönsége provinciális szokásaival — hangoskodás, a tilalom elleni pipázás, a karzatról leköpdösés — jelenet meg  ... szakasztikus humorú Pákh életképében. ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 115 old.


Petőfi egyszer felléphetett a debreceni színházban egy kicsi szerepben, ez is mutatja kitartását a színészet mellett.

"... a fellépést nem követte szerződtetési javaslat vagy akár újabb fellépés, szavalat. ...

Feltehetően ez a makacsság bőszítette fel Pákhot, hogy ... paródiát írjon, Csont, a kóbor színész címmel, amelynek főhőse félreismerhetetlenül a vándorszínész Petőfi. ... A kitűnő paródia ... telibe talált."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 115 old.

Orlai Petrics Soma híres Petőfi-festménye itt készült, debreceni szobájában. 21. születésnapja körül készült a kép.