1845. május — június

Petőfi majdnem vízbe fulladásáról nem írt többet, mint amit az előző fejezetben bemutattam, a fulladozás leírása azonban hiteles. Ha nem is feltétlen úgy történt Petőfi esetében, így is történhetett volna — ezt személyes tapasztalatból tudom.

A felvidéki útról Pestre érkező Petőfi szorult helyzetét nem túloztam el. Jókai szerepe az előfizetések gyűjtésében viszont az én képzeletem terméke.

"A visszaérkező Petőfinek Pesten sem lakása, sem — versein kívül — biztos jövedelme nem volt. ... Minthogy megállapodása értelmében más lapoknak csak prózát adhatott ... , kézenfekvőnek tűnt a második verseskötet minél hamarabbi összeállítása és kiadása. ...

Ezúttal a költő mögött nem állt apparátus, társadalmi szervezet; a kiadóval történő tárgyalástól az előfizetők toborzásán át a sajtóhírek elhelyezéséig mindent magának kellett intéznie. ...

Természetesen az előfizetésgyűjtés során Petőfi felhasználta — korábbi és újabb keletű — személyes ismeretségeit is, sőt, a szükségből (ti. hogy nem volt lakása Pesten) úgy faragott erényt, hogy eleget téve régebbi meghívásoknak, feltehetően magával vitt előfizetési íveket is."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 184. old.

A Pilvaxot nem kell különösebben bemutatni, de egy képet ideteszek, hogy könnyebb legyen a hangulatot elképzelni.

Pest után a következő állomás Szalkszentmárton volt.

"Az ily módon felgyülemlett írnivalók nyugodt papírra vetéséhez az előző évi kedvező tapasztalatok alapján Petőfi ismét szüleihez, falura ment — ezúttal azonban már Szalkszentmártonba. ...

A költő viszont 1845 júliusa és 1846 áprilisa között az itteni egyik vendégszobát tekintette — rövidebb-hosszabb távollétei dacára — otthonának."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 185-186. old.

A Zöld Marci című népszínművet Egressy számára írta.

"Július végén Egressyékkel Visegrádra rándult ki ... , és bizonyára már ekkor szó esett a színész esedékes jutalomjátékáról, amire Petőfi felvállalta egy új, Zöld Marci című népszínmű megírását ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 185. old.