1846. augusztus — szeptember 7.

Petőfi szülei tovább szegényedtek, ha ez még lehetséges volt.

"Okmányok híján nem tudható, hogy mikor hagyták el Dömsödöt, az viszont bizonyos, hogy az egyéves árenda októberi lejárta előtt történt. Ismét árverés (most már a legszükségesebb bútorok is) és ingóságokkal kiegyenlített fuvardíj. Így került az őket Pestre hozó gazda tulajdonába, többek között, az almárium és Petrovics István mészárosbárdja; másikukhoz pedig az árverésen az az ágy, amelyben mindkét Petrovics fiú született."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 250. old.

Petőfinek is el kellett jönnie Dömsödről, ő Pestre költözött.

"Pákh Albert lett a lakótársa, a Hatvani utcai Jankovich-ház II. emeletén egy szűk és sötét udvari szobácskában, amelyet Friebeisz Istvántól, Pest vármegye esküdtjétől béreltek."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 249. old.

A Pilvax-beli jelenet is valós alapokon nyugszik.

"A Kj. jelű besúgó panaszkodott is, hogy amikor Petőfi barátai körében szaval és észreveszi, hogy valaki jegyzeteket készít, azonnal megszakítja előadását."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 244. old.

A fejezetben idézett vers:

VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM...


Véres napokról álmodom,

Mik a virágot romba döntik,

S az ó világnak romjain

Az új világot megteremtik. 


Csak szólna már, csak szólna már

A harcok harsány trombitája!

A csatajelt, a csatajelt

Zajongó lelkem alig várja! 


Örömmel vágom én magam

Föl paripámra a nyeregbe!

A bajnokok sorába én

Szilaj jókedvvel nyargalok be! 


Ha megvagdalják mellemet,

Fog lenni, aki bekötözze,

Fog lenni, aki sebemet

Csókbalzsammal forrasztja össze. 


Ha rabbá tesznek, lesz aki

Homályos börtönömbe jő el,

S föl fogja azt deríteni

Fényes hajnalcsillag-szemével. 


Ha meghalok, ha meghalok

A vérpadon vagy csatatéren,

Lesz, aki majd holttestemről

Könyűivel lemossa vérem! 

Berkesz, 1846. november 6.

Külföldön is felfigyeltek Petőfi verseire.

"1846-ban folytatódott Petőfi bevonulása a világirodalomba. ...

 ... Beck ... fordításokat készít Petőfi verseiből. ... fordítói között Beck az első elismert költő volt, pályája csúcsán. ...

1846 szeptemberének elején Bécsben megjelentette ötvenöt versfordítását egy kötetben ... 

... a prágai Česká Wčela című szépirodalmi lap "Mladý bujný lyrik Petőfy" [Petőfi, a szenvedélyes fiatal költő] címmel közölt cikket 1846 elején ... "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 253-255. old.

Petőfi Erdélybe szeretett volna menni, de nem jutott el odáig.

"Petőfi mindeközben ... az 1846. szeptember 9-én, Kolozsvárott nyíló erdélyi országgyűlésre igyekezett, közben azonban Szatmár megyében is időzni akart. 

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 256. old.

A nagykárolyi események úgy történtek, ahogy a regényben megírtam.

"... 1846. szeptember 7-én került sor Szerdahelyi Pál első alispán főispánhelyettesi beiktatására Nagykárolyban, a székvárosban. Petőfi szeptember 6-án már itt tartózkodott, ahová Pap Endre és Riskó Ignác társaságában érkezett. A Szarvas-vendégfogadóban lakott, ahol az étteremben, ebédnél rögtön összeszólalkozott a konzervatív Károlyi Lajos korteseivel, akik a grófot életették. ... Pap Endre elbeszélése szerint Petőfi nekitámadt a Gaal-vers élő modelljeinek, mondván: "Ugyan mit tudnak az urak az ilyen ... emberen magasztalni ... hisen az apja, nagyapja, szépapja hazaáruló volt."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 258. old.

A párbeszéd, amikor megismerkedett Teleki Sándorral majdnem szóról szóra valóban elhangzott.

"Szeptember 7-én este, a Szarvas éttermében ismerkedett meg egyetlen főrangú barátjával, Teleki Sándorral. Ekkor zajlott le közöttük a nevezetes párbeszéd (az ismerkedés szorgalmazója Haray Viktor volt, a gróf titkára, korábban vándorszínész és színműíró):

"— Ön az első eleven gróf, akivel beszélek.

 — Hát döglöttel beszéltél-e? — kérdém némi savanyúsággal.

 — Az magam is voltam komédiás koromban. 

 — Na cimborám, velem ugyan nem sokat nyertél, mert magam is csak olyan vad gróf vagyok."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 259. old.