1847. január

Frankenburg Adolf ebben az időben az Életképek szerkesztője volt.

"Ugyanez évben egy havi szépirodalmi folyóiratot indított meg Magyar életképek címmel, melyet a következő évben Életképek címmel hetilappá alakított át. E lap az 1840-es évek szépirodalmi lapjai közül komoly hangjával, nemzeties ízlésével vált ki és jeles írókat gyűjtött össze."

wikipedia.hu: Frankenburg Adolf


Frankenburg tényleg ismerte Lisztet is és Széchenyit is.

"Sopron megyei német családból származott, Liszt Ferenc gyermekkori játszótársa volt. Egerben végzett jogot. Rövid ideig Széchenyi titkára, azután huszárkadét, majd Pesten a Tudós Társaság írnoka."

A magyar irodalom története

1847. elején lett Petőfi a pesti Életképek és a győri Hazánk munkatársa.

"1847. január 1-jétől Petőfi az Életképek kizárólag munkatársának szerződött. ... Évi huszonnégy verséért itt 180 pengőforintot kapott. Mire a közlemény megjelent, Frankenburg Adolffal és Lisznyai Kálmánnal már úton volt Győrbe ... A győri egyeztetés eredményeképpen az Életképekhez hasonló megállapodást kötött a Hazánkkal is. Az így lekötött és 360 pengőforintra gyarapodott honoráriuma persze nem biztosíthatta megélhetését, de körvonalazta az 1847-es esztendő kereteit."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 277. old. 

Az 1847-es év eleje munkával telt.

"... minden istenáldotta nap kétszer kell a nyomdába zarándokolnom. Annyi bajom van, mint az istennyila, avval a mennykő nagy kötettel."

Petőfi Sándor levele Kovács Pálnak, Pest, 1847. február 18.


"Emelett teljesítenie kellett a két divatlappal, az Életképekkel és a Hazánkkal szemben fennálló kötelezettségeit. Mind januárban, mind februárban tíz-tíz verset írt."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 285. old.