Mellékszereplők


A regény legfontosabb mellékszereplője Richter Gedeonné Winkler Anna, akit mindenki Ninának hívott. Ahogy férjéről, úgy róla is alig maradt fenn fénykép, vagy leírás. A személyiségét alapvetően Pillich Lajosnak egyik emlékéből kezdtem el felépíteni: Richter Gedeon csak akkor véglegesítette a vegyészmérnököt az állásában, miután Nina is találkozott vele és egyetértett a felvételével. Innen alakult ki bennem egy magas EQ-val rendelkező, határozott, szívélyes és intelligens nő képe. Azt is tudni lehetett róla, hogy világéletében jómódban élt, és életre szóló társa volt Gedeonnak.

A következő mellékszereplő Richter László, aki a gyerekek szokásosan fontos szerepénél is nagyobb hatással volt szülei életére. Róla újságcikkekből, visszaemlékezésekből és életének extravagáns történéseiből elég sokat lehet tudni. Persze ezek a beszámolók erősen egyoldalúak. Személyiségét árnyalja az, hogy szerető, ragaszkodó fia volt szüleinek, Európa egyik legjobb egyetemén doktorált vegyészetből és több nyelven beszélt.

A Richter Vegyészeti Gyár vezetői és munkatársai közül keveset vezettem be szereplőnek a regénybe. Természetesen nem csak ők páran, Carl Pape, Stern Miksa, Milrath Hugó, Lasztovicza Sándor, Előd Marcell és Pillich Lajos vezették a vállalatot. A többi munkatársuk is megérdemelte volna, hogy bekerüljenek a regénybe, de az olvasó nem bírta volna követni a személyeket, valamint többükhöz nem kapcsolódott konfliktus vagy kiemelkedő történet, így nem találtam érdekfeszítő jelenetet, amelyhez elengedetlen lett volna a megjelenítésük.

Richter Gedeon családi kapcsolatairól áttételes információk alapján tudtam következtetéseket levonni. A legfontosabb iránymutatóm az volt, hogy a vállalat részvénytársasággá való átalakításakor a Richter család tagjai kimaradtak a részvényesek közül, míg a Winkler család férfitagjai mind bekerültek. Innen indult a két családhoz való viszonyának ábrázolása.

A munkán és családon kívüli kapcsolatairól tudjuk a legkevesebbet. Nem tudjuk, mennyire voltak barátai, vagy inkább csak ismerősei. Társadalmi státusza miatt biztosan sokan ismerték, sok helyen látták szívesen. 

Két szereplőt úgy tettem bele a regénybe, hogy semmi bizonyítékom nem volt rá, hogy egyáltalán ismerték egymást. Az egyik Neumann János, a másik Berend Miklós. Az adott fejezetek forrásainál írok arról, hogy miért kerültek bele mégis a regénybe.