Történelem, mint politikai helyzet


A politika végigvonul a regényen, általában a háttérben, de több éven keresztül meghatározó elemmé válik. Mai szemmel visszanézve talán egyértelmű egyes helyzetek, események megítélése, az utólagos tudás átértékeli az akkori cselekedeteket. Az én szereplőimnek azonban abban a korban kellett élniük, a számukra elérhető információk birtokában, a maitól nagyban eltérő értékrendszerben és világpolitikai helyzetben.

Ahhoz, hogy minél élethűbben tudjam bemutatni azt, hogyan élték át azokat a történelmi eseményeket a szereplőim, el kellett felednem mindazt, amit történelemből tanultam, hogy friss szemmel, ártatlanul lássam az akkori eseményeket. Voltak évek, amelyekről az elérhető napilapokat számról számra végiglapoztam, hogy érezzem, mit tudhattak az akkor élők, hogyan tálalták számukra a híreket. 

Persze akkor is ahány ember, annyi vélemény volt az adott politikai helyzetről. Szereplőim közt vannak nagypolgárok, munkások, nők, férfiak, értelmiségiek és tanulatlanok, zsidók és keresztények, magyarok és németek. Mindegyiknek sajátos nézőpontja lehetett, melyeket próbáltam átgondolni és átadni, de a saját látásmódomat, politikai affiliációmat sosem tudtam teljes mértékben kikapcsolni.