12:06

1914

Az inflációra vonatkozó adatok pontosak, itt találtam:

"A hadműveletek megkezdésével egy időben – július 30-án – a legfontosabb élelmiszerek, iparcikkek árai rohamosan növekedni kezdtek. Budapesten a liszt ára kilogrammonként 21 fillérről 30-ra (42,90%), a burgonyáé 5 fillérről 16-ra (180%), a kenyéré 19 fillérről 22-re (15,80%) emelkedett."

Botos János: A fizetőeszköz inflációja az első világháború alatt és után 1914-1924 

A regényben említett politikai hírek mind megjelentek korabeli újságokban.

Pesti Napló, 1914-07-29 / 178. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1914-08-02 / 182. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Az Est, 1914-08-04 / 190. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Az Est, 1914-08-06 / 193. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Az Est, 1914-08-03 / 189. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A lakosság az újságból értesült arról, hogy kinek kötelező bevonulni katonának.

Pesti Hírlap, 1914-08-22 / 202. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A gyógyszerész végzettségűeket szakmájukban alkalmazta a hadsereg.

"Az általános katonakötelezettség is ekkor lett szabályozva és kimerítő módon intézkedik a gyógyszerészek katonai szolgálatát ille­tőleg is. Először is megállapítja, hogy a gyógyszerésztanulók, ha önkéntesi szolgálatukat a magisteri fokozat elnyerése előtt töltik ki, csak mint laboránsok, alkalmazandók; hogy azonban háború esetén és figyelem­mel arra, hogy közben a magisteri fokozatot elnyerhetik a tábori és ál­landó gyógyszerintézetekben (medicamenten anstalt) sikerrel szolgál­hassanak, egyszersmind az alsóbbrendű hivatalnokok minden teendői­vel is meg lesznek ismertetve. 

... dacára a felmentésre vonatkozó minden erőfeszí­tésnek, igen sok gyógyszerésznek kellett katonai szolgálatra bevonulni..."

Dr. Baradlay János és Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története (Az ősidőktől a mai napig) 2. , Budapest, 1930.

Richter Gedeon bevonulási kötelezettsége megszűnt 1912. év végén, ezt a Richter Emléktár tételleírásából tudtam meg.

Richter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.