12:16

1915

A háborús események komoly gondokat okoztak a kereskedelemben és a gyógyszeriparban is. A regényben leírt akadályok mind a valóságon alapulnak.

"A legnagyobb nehézsége a gyógyszerellátásnak az volt, hogy ha­zánk csaknem teljesen Németországra volt utalva, ahol azonban egy­ részt a tengerentúlról származó nyersanyagok hiánya, másrészt a ter­melésnek a hadi érdekek szolgálatába való állítása nagymértékben apasztotta a készleteket és így annak a lehetőségét is, hogy Németország más országok, tehát még a szövetséges államok számára is nagyobb mennyiségű gyógyszert engedjen át. Ezenfelül nehézséget okozott az, hogy a semleges államok gyógyszervegyészeti ipara még nem volt olyan fejlett, hogy bennünket gyógyszerekkel elláthasson. A semleges országokból való gyógyszerbeszerzésnek ezenkívül fontos vámpolitikai és valutáris akadályai is voltak, úgy, hogy nagy reményt nem lehetett fűzni ahhoz, hogy ezekből nagyobb mennyiségű gyógyszert kaphassunk." 

Dr. Baradlay János és Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története (Az ősidőktől a mai napig) 2. , Budapest, 1930.

"Az I. Világháború gyógyszerellátási problémákat okozott. Kiapadtak a francia, angol, orosz nyersanyagok/alapanyagok, és még Németország is korlátozott bizonyos termékeket. 

Az alábbi gyógyszerekből fennálló ellátási zavarok jól érthetőek a beszerzési források alapján, 

amelyek között ellenségessé vált területek, illetve tengeren túli országok szerepelnek, amelyekből háborús körülmények között ellehetetlenült a beszerzés: 

- Ópium és készítményei (pulvis Doweri) Kisázsia, Balkán

- Ipecachuana gyökér, senega gyökér Brazília, Kelet-India

- Hydrastis canadensis gyöktörzs Kanadából, USA-ból Anglián át

- Kámfor (celluloidgyártás miatt is) Kína, Tajvan /Formosa/, Japán

- Ricinus olaj, olivaolaj Franciaország

- Szezámolaj Olaszország

- Perubalzsam San Salvador

- Szantonin Oroszország

- Anyarozs Oroszország

- Korpafűmag (Lycopodium) Oroszország

- Tea Kína

- Aloe Afrika"

Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése, a szintetikus gyógyszerek dominanciájának kialakulása és az ipari társadalom kapcsolata a komplementer medicinával, különös tekintettel Magyarországra 27-28.old., Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, 2016

Richter Gedeon is megemlékezett ezekről a nehézségekről a Teleki Pál miniszterelnökhöz írt levelében.

Részlet Richter Gedeon kérvénytervezetéből Teleki Pál miniszterelnöknek 1940 körülRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

A Richter gyárnak mégis szerencséje volt, mert készítményeinek alapanyaga főleg belföldről származott.

Pillich Lajos: Richter Gedeon, a magyar gyógyszeripar úttörőjeRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

A háborús prosperitás nagy munkaerőigénnyel járt egy olyan időszakban, amikor minden ép férfit a frontokra vezényeltek. A gyár létszáma mégis nagyot nőtt ez idő alatt. Megtaláltam Richter egyik álláshirdetését is, amely mutatja, hogy már nem volt elegendő a szokásos módon, családtagok között keresni az új munkást.

Adatok és dokumentumok a Kőbányai Gyógyszerárugyár Richter Gedeon Vegyészeti Rt. történetéből, ismeretlen szerzőRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.
Friss Ujság, 1915-08-07 / 217. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Murányi Ivánról itt lehet olvasni (kép ugyanonnan):

"A cég egyik tulajdonosa, Murányi Iván ugyanis tartalékos honvédhuszárhadnagyként bevonult a 30. honvédgyalogezredhez."

elsovh.hu:Lysoform a bőre őre, ezt használja nyakra, főre…

A regényben Nina sorolja az újságcikkek címeit. Ezek azok:

Az Est, 1915-01-05 / 5. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1915-04-01 / 91. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)