12:22

1916

Dr. Turán Géza valós személy, tábori orvos volt az első világháborúban. Az ő beszámolóját ovastam és írtam bele a regénybe.

Budapesti Orvosi Újság, 1915-03-04 / 9. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A málhás állatok kosarairól korabeli beszámolókban olvastam, ahogy a sebesülésekről és azok ellátásáról is. Ezekből állítottam össze a regénybeli előadást.

Murányi Ivánra a Várkert Bazár múzeumának Új világ született című kiállításán akadtam rá. Az egyik teremben szimbolikus sírkövek voltak kiállítva, ahol az egyiken Murányi Iván vegyész neve szerepelt. Így néztem utána és találtam rá sorsának ironikus alakulására. Nem tudom, hogy ismerték-e egymást Richter Gedeonnal, az biztos, hogy hallomásból tudtak egymásról. 

"Az már csak a sors furcsa fintora, hogy a Lysoform egyik hazai atyja vérmérgezésben halt meg 1916 őszén..."

elsovh.hu:Lysoform a bőre őre, ezt használja nyakra, főre…
Képeim a kiállításról
A kövön téves a felirat, miszerint a Lysoform feltalálója lett volna. A magyarországi előállítója és forgalmazója volt a Dr. Hans Rosemann által kifejlesztett fertőtlenítőnek.

A Chinoin az első világháborúban harci gázokat gyártott állami megrendelésre.

"A Chinoin az első világháború éveiben vegyigyárként jelentős szerepet játszott a különféle fertőtlenítőszerek gyártásában. Ennél azonban sokszorosan nagyobb üzletel jelentettek 1916- tól a közös hadügyminisztérium harcigáz megrendelései brómaceton és brómcián előállítására. Cserébe ezért a hadiigazgatástól jelentős beruházási támogatáshoz és új felszerelésekhez jutottak 1917-ben az 1,07 millió koronányi összberuházásnak több mint 50%-át a harcigázgyártás fejlesztésére fordították. A világháborús időszakot Wolf és Kereszty 1924-ben úgy ítélték meg, mint amikor a gyár "eredeti irányától eltéríttetett és vezetőinek akarata ellenére a viszonyok ellenállhatatlan nyomásánál fogva alkalmi ipart űzött." Az "alkalmi iparból" mégis óriási haszon származott. A közös hadügyminisztérium fedezte az újabb építkezések és berendezések költségeit, a beruházásokat általában 50%- ig megelőlegezte, ingyen szállította a nyersanyagot, vállalta a teljes rezsit, megtéritette a veszteségeket, nyereségként kifizette az összes rezsiköltség 18%-át és a forgalom 10%-át. A nyereség túlnyomó része a haditermékek forgalmából keletkezett. A hadigyártásból származó bevétel tette valójában lehetővé, hogy a vállalat nagyságrendekkel megnövekedjen. A Chinoin 1918-ban már 66.000 négyzetméter területű saját ingatlannal rendelkezett, több mint hétszer nagyobbal, mint 1912-ben. Új üzemépületek sora létesült. A gyárban 1918-ban már 1050 munkás dolgozott, közöttük 530 nő. A vállalat alaptőkéjét még 1917 áprilisában 1 millióról 3 millió koronára emelték."

Egy mindig megújuló vállalat, A Chinoin története (1910-1995)

Holtzer Tivadar önkéntesként vonult be az első világháborúban, ahol korára való tekintettel a hátországban foglalkoztatták.