12:27

1916

Az első világháború végére Richter Gedeon nem biztos, hogy személyesen ismerte minden munkását, hiszen pár év alatt vettek fel kb. száz embert. A 12:16-os bejegyzésben megmutattam egy álláshirdetést, amit kocsis állásra adott fel a Richter gyár.

Adatok és dokumentumok a Kőbányai Gyógyszerárugyár Richter Gedeon Vegyészeti Rt. történetéből, ismeretlen szerzőRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

A gyógyszerek előállítása alapvetően kézzel történt, nagy lépés volt, amikor gépesítettek egy-egy munkafázist.

"A készgyógyszerek termelése csaknem teljes egészében manufakturális technológiával történt, és évtizedeken keresztül alig változott.. A tablettagyártásnál a kézi meghajtású tablettapréseket felváltották a transzmissziós meghajtású körhagyós (excenteres) tablettázógépek, de a tablettamassza előkészítése még hosszú ideig fateknőben, kézi keveréssel történt. Csupán néhány kezdetleges berendezés könnyítette a munkát, például golyósmalom a tablettamassza homogenizálására vagy tablettabeszámoló lapátok a tabletták darabonként történő beszámolásának kiváltására." 

A Richter Gedeon Rt. 100 éves története 35.old., Medicina, 2001