12:56

1919

Berend Miklós halálának körülményeiről több, ellentmondó elbeszélés létezik. Én a menye leírását fogadtam el a valósághoz legközelbbinek, az alapján írtam meg a történetet.

"Sok-sok évvel, több évtizeddel késôbb hallottam csak a történetnek egy családi változatát, amely szinte mindent megmagyaráz. Dr. B. házassága nem volt harmonikus, és azon a nevezetes napon minden eddiginél súlyosabb viszály tört ki közte és a felesége között, hangos veszekedés, amelynek folyamán dr. B. sebtiben a zsebébe gyömöszölte azt a pénzt, ami éppen a kezébe akadt, és elviharzott hazulról. A család a volt Eskü téren, a Mátyás pince táján lakott, dr. B. a Duna-parton rohant valahová, talán valamelyik szállóban akart szobát kivenni. Felindult állapotában valószínûleg nem hallotta meg az ôrök felszólítását, azok pedig joggal találták gyanúsnak a szinte rohanó férfi viselkedését. Valószínûleg nem „eredt futásnak” amikor rászóltak, hanem eleve is nagy sietségben volt."

multesjovo.hu

Horthy bevonulását a fővárosba megörökítette a Filmhíradó is, látni lehet, hogy a lova mennyire meg volt ijedve a tömegben, a hangzavarban. Itt lehet megnézni: filmhíradó

A regényben utalok Horthy bevonulási beszédére. Érdemes elolvasni teljes egészében, ide az idézett részletet teszem:

"... gyűlöltük és átkoztuk Budapestet, mert nem azokat láttuk benne, akik szenvedtek, akik mártírok lettek, hanem az országnak itt összefolyt piszkát. Szerettük, becéztük ezt a várost, amely az elmúlt évben a nemzet megrontója lett."

Horthy Miklós beszéde budapesti bevonulása alkalmából