9:11

1902

A gyógyszertárakkal szemben támasztott korabeli követelményekről és azok ellenőrzéséről Péter H. Mária Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai (Kolozsvár, 2013) című könyvében olvastam.

"A kiegyezés után, 1876-ban született meg a XIV. törvény, amely hetven évig volt érvényben, XVI. fejezetének 124-138 cikkelyei foglalkoztak a gyógyszerészettel (4, 22), ezek szerint a patikák mint közegészségügyi egységek, az állam ellenőrzése alá tartoznak. 1883-ban a 22370. számú rendelet kötelezővé tette az ellenőrzést, de mivel ezt most sem mindig tartották be, az 1893. december 5-én kelt 75641. számú rendelettel újból előírják (27). Eszerint „a gyógyszertárak évi hivatalos megvizsgálását az Országos Közegészségügyii Tanács meghallgatásával megállapított kérdések figyelembevételével kell megtenni. A tiszti főorvos[nak] személyesen és ha lehet, még egy tisztiorvos, a községi vagy a körorvos, valamint az illetékes közegészségügyi hatóság képviselőjével együtt kell megtartani az ellenőrzést. Ha szükséges, évenként többször is, illetve panaszok esetén 7 nap lefolyása alatt. A jegyzőkönyvnek a vizsgálatra vonatkozó része a gyógyszertárt vezető gyógyszerész előtt felolvasandó és általa aláírandó. A vizsgálatokat egész évben lehet végezni, nemcsak az év végén és minden sürgetés bevárása nélkül a következő év január 15-ig felteljesztendő a belügyminisztériumba. "E körrendelethez mellékletként csatoltak egy jegyzőkönyvmintát, amelynek 24 pontja kiterjedt többek között a gyógyszertártulajdonos, a gyógyszertárvezető, az alkalmazottak képzettségi fokára, a gyógyszertári helyiségek adataira, a gyógyszerek és készítmények, a sebészi kötszerek, az erős és mérgező hatású anyagok mennyiségére és tárolási, raktározási viszonyaira, a szükséges szakkönyvtár állományára, az árszabvány, a méregkönyv, a defektura, a laboratóriumi elaborációs könyv vezetésére, a szabálytalanságokra." 

Arról nincs forrás, hogy Nina tudott-e zongorázni, volt-e Richteréknek zongorájuk. Mindezt én találtam ki, de attól még a lényeg igaz lehetett. :)


Richter Gedeon a patikájában, és kívülről az épületTörténelmi üzletembereink: Richter Gedeon (Menedzserek Országos Szövetsége)