14:31

1923

Richterék kínai sikereire a Chinoin történetét olvasva leltem rá.

„...Wolf Emil és Ungár Endre igazgatók hangsúlyozták, hogy a shanghai képviselet felállítását a híres Richter gyógyszergyár sikerei láttán határozták el ...”

Egy mindig megújuló vállalat, A Chinoin története (1910-1995)

Utazó ügynökökkel próbálták meghódítani a tengeren túli piacokat.

A clevelandi kapcsolatra a levéltárban bukkantam.

Budapest Főváros LevéltáraHU_BFL_VII_176_a_1921_1197

A Chinoin kölcsöntőkéből és a világháború alatti állami befektetésekből sokkal gyorsabban fejlődött, mint a Richter gyár, bár az értéke még csak fele volt a Richterének.

"A gyárban 1918-ban már 1050 munkás dolgozott, közöttük 530 nő. A vállalat alaptőkéjét még 1917 áprilisában 1 millióról 3 millió koronára emelték. ... A Hungária Műtrágya-, Kénsav- és Vegyipari Rt. 1922-ben vásárolta meg a Chinoin részvénytöbbségét ... A Chinoinnak szintén hasznosnak tűnt a szorosabb kapcsolat, mivel az 1921-ben tervezett alaptőkeemelést 10 millióról 20 millió koronára már nem sikerült a részvénytulajdonosokkal elfogadtatnia. A Hungária bevonása ezzel szemben lehetővé tette az alaptőke megduplázását, és pedig 23 millió koronára." 

Egy mindig megújuló vállalat, A Chinoin története (1910-1995)

A termékportfolió annyira elaprózódott a huszas évek közepére, hogy követhetetlenné vált, és sok hibához vezetett.

Pillich Lajos visszaemlékezéseiRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

Gere Lajosné volt a propaganda osztály vezetője, az Editke nevet én adtam neki, nem ismerem a valódi keresztnevét.

Adatok és dokumentumok a Kőbányai Gyógyszerárugyár Richter Gedeon Vegyészeti Rt. történetéből, ismeretlen szerzőRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.