15:22

1925-1926

Richter László doktori fokozatáról a nevének változása tanúskodik: egy idő után már mint Dr. Richter Lászlót említik a hivatalos iratok.

Richter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

Pillich Lajos elmondása szerint Richter Gedeon rendszeresen ott állt reggel a gyárkapuban, rosszallóan várta a késve érkezőket.

Pillich Lajos visszaemlékezéseiRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

A Richter gyár együttműködött az orvosi és műszaki egyetemekkel, mely kölcsönösen előnyös volt: az egyetemek ingyen jutottak gyógyszerekhez a kísérleteikhez, a gyár viszont ingyen kapta meg a kísérletek eredményeit.

Pillich Lajos visszaemlékezéseiRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.
A Richter Gedeon vegyészeti gyár ismertetéseGyógyszerészek Lapja, 1926-06-01 / 11. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A titrálás menetét Dr. Nikolics Mária magyarázta el nekem:

"A kvantitatív analízis a mennyiségi meghatározás, az állati szervekben lévő hatóanyag mennyiségét ilyen módszerrel kellett mérni. A módszer a hatóanyag valamilyen mérőoldattal való reakcióján alapszik. A mérőoldat koncentrációja pontosan ismert és abból, hogy ebből az oldatból mennyi fogy el titráláskor (cseppenként adagolva a mérendő oldathoz, a végpontot valamilyen indikátor színváltozása jelzi), pontosan kiszámolható a vizsgálandó minta hatóanyagtartalma. (A titráláshoz használt eszköz a büretta, ez egy függőleges üvegcső, pontos térfogatbeosztással az oldalán és egy csappal nyitható az alsó végén)."

email levélváltás részlete

Egy kedves olvasóm, dr. Horváth Péter hívta fel a figyelmemet arra, hogy a regényben én véletlenül felcseréltem a mérendő oldatot a mérőoldattal, pedig Dr. Nikolics Mária jól írta meg nekem. Ebből is látszik, hogy messze áll tőlem a vegyészet. :)

A brómfelhő pusztítása valóságos volt, a környékbeli napraforgók bánták a gyárban folyó munkát.

Pillich Lajos visszaemlékezéseiRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.