17:38

1932

A Chinoin sokkal nehezebben élte át a gazdagsági világválságot, mint a Richter gyár.

"A Chinoint nehéz pénzügyi helyzetéből a Distol kül-, és belföldi forgalmának növekedése sem húzta ki. Nyeresége 1928-ban 40.544 pengőre esett vissza, és 1929 és 1931 között sem volt több 50-60 ezer pengőnél. Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság idején mind a bel-, mind a külföldi értékesítés visszaesett.A Chinoin sorra szorult ki a külföldi piacokról ...

A Chinoinnak a gazdasági válság éveiben nem voltak saját pénzügyi tartalékai, de megmaradtak korábban keletkezett tartozásai. Az ezekre fizetett törlesztések a forgótőkét felemésztették. A vállalat 1931-ben ezért kénytelen volt munkatársai és alkalmazottai egy részét elbocsátani. 16 év után 1932-ben először mutatott veszteséget a Chinoin mérlege, éspedig 251 ezer pengőnyit. 1928 és 1934 között osztalékfizetésre sem futotta. 1931/32 fordulóján ezért többször felmerül! a kérdés, nem lenne-e célszerű a vállalatot likvidálni, ag a vagyona még megvan. Wolf Emil ekkor így fogalmazott: "a vállalat túl jó a likvidálásra és túl rossz ahhoz, hogy fennmaradjon." A Chinoinnak végülis sikerült a nehéz időkön keresztülvergődnie és talpon maradt." 

Egy mindig megújuló vállalat, A Chinoin története (1910-1995)

A válság miatt Wolf Emil félretette büszkeségét, és kartellmegállapodást ajánlott Richter Gedeonnak.

"A gazdasági világválság piacszűkítő hatása miatt a Chinoin 1932-ben a Richter gyárral is kötött piacfelosztó kartellmegállapodást az Aether chioratus és az Aether ad narcosim termékek forgalmazására, valamint belépett a nemzetközi Acetylo-kartellbe is." 

Egy mindig megújuló vállalat, A Chinoin története (1910-1995)

A kartellmegállapodást megtaláltam a levéltárban.

Budapest Főváros Levéltára HU BFL VII 2 e 20723 1923 (részlet)

A kartellmegállapodást törvény szabályozta, mely alapján Richter és Wolf megállapodása teljesen szabályos volt, mégis megbüntették őket, mert nem időben jelentették be azt a hatóságoknak. Fellebeztek, de a büntetést nem vonták vissza.

Budapest Főváros Levéltára HU BFL VII 2 e 20723 1923 (részlet)

Richter László és Lobmayer Ilona esküvőjén készült egy fénykép, amely fennmaradt, és egy elkapott, boldog, felhőtlen pillanatot örökített meg Richter Gedeon életéből. A képen az ifjú pár mögött közvetlenül a jobb szélen áll Richter Gedeon, Nina belékarol.

Richter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

Pár nappal az esküvő előtt Richter László áttért az evangélikus hitre. Erről ő maga írt egy levélben, melyben a hatóságok felé próbálta bizonyítani, hogy gyermekeire nem vonatkoznak a zsidó törvények.

Természetesen Lobmayer Géza nem adta feleségül a lányát Richter Lászlóhoz házassági szerződés nélkül, melyben Richter László és Richter Gedeon kötelezettségeket vállalnak. Lobmayer Ilona nem volt a szerződő felek közt, elintézték azt a férfiak egymás közt.

Budapest Főváros LevéltáraHU BFL VII.a. 1932 0642