18:33

1934

1934-ben Gyöngyösön a városi gimnázium 300 éves fennállását nagyszabású programsorozattal ünnepelték, többek között megalapították a Gyöngyösi Öregdiákok Szövetségét, melynek Richter Gedeon is tagja lett.

Városok Lapja, 1934-06-01 / 11. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Nem tudtam kideríteni, hogy Richter Gedeon ismerte-e korábbról Bártfai Szabó Lászlót. A Gyöngyösi Öregdiákok Szövetségében mindenképpen találkoztak, mivel Bártfai volt a budapesti bizottság elnöke.

Azért sem biztos, hogy ismerhették egymást korábbról, mivel Bártfai 1880-ban született, tehát 8 évvel volt fiatalabb Richternél, az iskolában sosem találkozhattak. 

Városok Lapja, 1934-04-01 / 7. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Gyöngyös akkori képéről és a huszadik század eleji átalakulásáról Báryné Dr. Gál Edit, a gyöngyösi Mátra Múzeum igazgatója írt nekem. 

"...Nagyon sok minden változott a közel 35 évben. ... Új házak, új üzletek, a por és sár után aszfalt, világítás, azután 1917-ben leég a város, újjáépítés, barakkok stb, stb. Szóval nagyon intenzív időszak.

Az általa írt tanulmányban olvastam a következőket:

"Már sokan leírták május 21-ének borzalmas éjszakáját, amikoris Gyöngyös pár óra leforgása alatt üszkös romhalmazzá vált. A korabeli tudósítások, a helyszíni felvételek füstölgő házakat, fedél nélkül maradt embereket vetÌíenek elénk.  Gróf Esterházy Móric miniszterelnök a város újjáépítésének élére 1917. június 26-án kormánybiztost nevezett ki Dr. Harrer Ferenc fővárosi tanácsnok személyében.

 ...

A rendezési terv legsarkalatosabb pontja a Nagypatak szabályozása. A hatalmas kanyarokat levágva, új mederbe terelve a vizet széles egyenes utcákat, levegős tereket nyertek volna. A terv szerint a szabályozott új meder támfalát solymosi kővel kell megerősÌteni. A Vigyázó-féle 1924-es térképen még a patak eredeti kanyargós vonala látható, s bejelöltük mellé a 30-as években megvalósuló, de már a rendezési terven feltüntetett szabályozott medervonalat.

 ...

Az újjáépítés koncepcióját Walder Gyula fogalmazta meg, aki szerint az új épületeknek stílusukban szervesen illeszkedniük kell a város eredeti XVIII. század végi XIX. század eleji arculatához, s a város vezetőinek feladata, hogy az építési engedélyek kiadásánál ne csak a statikai követelményekre, hanem az esztltikai megoldásokra, a város eredeti hangulatának megőrzésére is tekintettel legyenek."

B. Gál Edit: Gyöngyös városképi alakulása 1917-1937 között

Az újság is megírta a betörést a Richter-lakásba.

Pesti Hírlap, 1935-02-08 / 32. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Magyar Országos Tudósító, 1934. november 3.Hungaricana Közgyűjteményi Portál