20:46

1940

Nagy tűz lehetett a Richter gyárban, több újság is írt róla.

Gyógyszerészi Hetilap, 1940-03-03 / 10. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Esti Ujság, 1940-02-28 / 48. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Szabó Imre neve az 1940-es cégadatokban az igazgató-helyettesek között szerepel.

A Chinoin a világháborúra nyersanyag-felvásárlással készült fel.

"A második világháború kitörése a gyógyszeripart egyfelől válsággal fenyegette, másfelől viszont konjunktúrát ígért a gyógyszerszükséglet megsokszorozódása. Már az 1930-as évek vége felé a háborús feszültség miatt veszélybe kerültek a németországi, ausztriai és a tengeren túli piacok, és fenyegetővolt a nyersanyag-import visszaesésének veszélye is. A Chinoin gyár vezetősége előrelátó volt: a háború elsőévében egymillió pengőfolyószámlahitelt vett fel a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál amit nyersanyagvásárlásra fordított, berendezkedve az előrelátható hiányra. Emellett kezdett berendezkedni a be nem szerezhető nyersanyagok pótlására, nagyobb súlyt helyezni az alapanyaggyártásra. Az alapanyaggyártás fellendítése helyes politikának bizonyult, mivel a német kormányzat egy ideig be is vezette a nyersanyag-bojkottot. A Chinoinhoz hasonlóan gondoskodott a nyersanyag-ellátásról a Wander Tápszergyár. Richter Gedeon gyárának viszont a nyersanyagforrást elsősorban a hazai mezőgazdaság jelentette, így a háború alatt ők nehezebb helyzetbe kerültek az állatállomány fogyatkozása és a növénytermesztés visszaesése miatt."

Dobson Szabolcs: Magyar gyógyszer, magyar ipar I., A magyar gyógyszeripar 1852 – 1945 közötti történetéből

1940-ben Richter Gedeon levelet írt Teleki Pál miniszterelnöknek, melyben kérte, hogy gyárát mentesítsék a zsidótörvények gyorsított végrehajtása alól. A választ nem ismerjük, de feltehetően elutasító volt.

Részlet Richter Gedeon kérvénytervezetéből Teleki Pál miniszterelnöknek 1940 körülRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

Újsághírekből tudjuk, hogy Richter Gedeon továbbra is adományozott Horthyné nyomorenyhítő programjaira.

Napi Hírek, 1939. november 1.Hungaricana Közgyűjteményi Portál