22:38

1943

Szabó Imre halálos balesetéről több újság megemlékezett.

Nemzeti Ujság, 1943-02-16 / 37. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-02-09 / 31. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A politika teljesen átvette az emberek életének irányítását, aggódva figyelték a híreket. Ez alól nem lehetett kivétel a Richter házaspár sem.

Pesti Hírlap, 1943-04-20 / 89. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Így ír erről a helyzetről Ungváry Krisztián a A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege című könyvében (Jelenkor 2016): 

"Német részről 1943 januárjában újabb, immár erélyesebb kísérletet tettek. Luther közölte Sztójayval, hogy a német kormány „ragaszkodik ahhoz, hogy a zsidókérdés európai rendezése még a háború alatt történjen meg”. .... Ugyanez ismétlődött meg Horthy 1943. tavaszi klessheimi tárgyalásain. ... A minisztertanácson első alkalommal 1943. április 20-án került szóba a zsidókérdésben alkalmazott német nyomás: Kállay beszámolt arról, hogy a német vezetés a zsidók koncentrációs táborba zárását kívánja.”

i.m. 504.old.

„Horthy 1943 tavaszán Klessheimben komoly szemrehányásokat kapott azért, mert nem egyezett bele a zsidók kitelepítésébe.”

i.m. 527.old.

„1943 folyamán német részről vetődött fel, hogy Magyarország 100 000 zsidó munkás kiszállításával járulhatna hozzá a háborús erőfeszítésekhez. Ezt a kérést azonban Horthy Kállayra és Chorin Ferencre hallgatva nem teljesítette. Kállay csupán a bori rézbányák ügyében volt hajlandó munkaerő átadására, és ezzel leszorította a követelt létszámot 6000 főre. Erre a kompromisszumra is csak azért kényszerült, mert ezzel kárpótolta a németeket a kért megszálló hadosztályok visszatartásáért, amelyeket Jugoszlávia területén terveztek volna bevetni.”

i.m. 555-556.old.

Nina ezeket a híreket említi férjének a regényben:

Pesti Hírlap, 1943-05-05 / 100. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-05-08 / 103. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-03-10 / 56. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-05-06 / 101. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-03-20 / 64. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Pesti Hírlap, 1943-03-23 / 66. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A zsidótörvények és az egyre súlyosbodó zsidóüldözés miatt Richter Gedeon a gyár tulajdonjogát is átírta menyére és unokáira. Lobmayer Ilona igazgató lett a cégben.

Pillich Lajos beszélgetése Richter Andreával 1999. március 17-én Richter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.