8:42

1899-1900

Richter Gedeon gyógyszertárnyitási kérelméről az arról szóló elutasításból szereztem tudomást. Erről az apró kitérőről életrajzírói nem írnak sehol, de a források egyértelműek. Gedeon tehát az egyetem után egyből patikát szeretett volna nyitni Budapesten, esze ágában sem volt külföldi tanulmányútra indulni. Ebben akadályozta meg a Főváros elutasítása, és lökte őt ezzel egy másik pályára.


Fővárosi Közlöny, 1899. 07. 04. 54. számArcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Németországi és egyéb külföldi tanulmányútjairól több életrajzában megemlékeznek, és ő maga is megemlíti Teleki miniszterelnöknek beadott kérvényében. Ebben a kérvényben már úgy említi az organoterápiát, mintha kifejezetten annak tanulmányozása miatt ment volna külföldre. Én valószínűbbnek tartottam, hogy Németországban bukkant rá a gyógyszerészet új, akkortájt fejlődésnek induló területére.

Részlet Richter Gedeon kérvénytervezetéből Teleki Pál miniszterelnöknek 1940 körülRichter Emléktár, Richter Gedeon Nyrt.

A modern gyógyszeripar festékgyártásból induló kialakulásáról Dr. Kapronczay Károly egyik tanulmányában olvastam:

"A XIX. század második felében Németországban igen fejlett volt a festékgyártás, amely iparág igen közel állt a gyógyszergyártáshoz, az itt összpontosult tőke hamarosan nagy lehetőségeket látott a gyógyszergyártásban. ... A német festékipar két nagy üzeme Eberfeldben és Hoechstben működött, amelyek 1888. február 19-től közös gyógyszervegyészeti osztályt létesítettek, a gyógyszereket az eberfeldi üzembe készítették. A készítményeket az eberfeldi gyár alapítójának nevével, Friedrich Bayer nevével hozták forgalomba. A fenacetin volt az első Bayer-védjeggyel forgalomba hozott gyógyszer. Ez az alapanyag ma is minden fájdalomcsillapító alapja."

Dr. Kapronczay Károly: Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás Európában és Magyarországon, Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből 135-136. old. (szerk.: Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin), Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet Budapest, 2016

A Bayer cég történetét olvasva is látjuk, hogy festékgyártásból indult a gyógyszergyártás.

"1881-től 1914-ig tartó időszak a Bayer életében az igazi nagyvállalattá válás, a nemzetközi terjeszkedés és az új üzleti területeken (pl. gyógyszergyártás) való megjelenés korszaka volt, a festékgyártás mint legfontosabb üzletág megtartása mellett. Az elsődleges szempont a Bayer számára a kutatás és fejlesztési kapacitás növelése."

A Bayer története

Az organoterápia ebben az időszakban kapott nagy lendületet az orvosi felfedezések miatt, Richter Gedeon ezt ismerte fel.